Informace pro rodiče žáků navštěvujících Školní družinu

Provoz ŠD je od 6.30 – 16.00 hod. Při výletech se vracíme do 16.30 hod. (pátek)
Docházka pro zapsané žáky je povinná. Děti odchází domů nejdříve v 15.00 hod.
Dřívější odchod dítěte, prosím, respektujte. Buď hned po obědě, nejpozději do 13.00 hod.
Při nepravidelném odchodu ze ŠD do 13.00 hod. napište den předem omluvenku do družinového deníčku! Výjimku tvoří děti dojíždějící.

Dítě je do školní družiny přihlášeno vyplněním zápisového lístku. Nutný je telefonní kontakt na rodiče. Obědy, popřípadě odhlášky si rodiče zajišťují u vedoucí ŠJ. Nepřítomnost dítěte se omlouvá písemně nebo telefonicky. Bez této omluvy nebude dítě z bezpečnostních důvodů uvolněno ze školní družiny.

Pro bezpečnost a ochranu Vašich dětí omlouvejte, prosím, své dítě ze ŠD budˇpísemnou omluvenkou do družinového deníčku, sms zprávou na družinový mobil – 778 523 246 nebo školním e-mailem vedoucí vychovatelce.

Z rozhodnutí ředitelství školy a vedoucí vychovatelky nelze uvolňovat žáka ze ŠD na základě telefonické žádosti rodičů!

Poplatek za ŠD činí 100 Kč měsíčně. Platí se pololetně: 500 Kč (září - leden), 500 Kč (únor - červen). Děti tuto částku zaplatí do 20. září za 1. pololetí, do 20. února za 2.pololetí paní vychovatelce do družiny.

Dítě nesmí bez vědomí paní vychovatelky z bezpečnostních důvodů opustit areál školy a školní družiny. S veškerým zařízením zachází opatrně, slušně, nepoužívá vulgární výrazy a ke svým kamarádům se chová ohleduplně. Úmyslné poškození školního zařízení hradí. Při všech větších akcích poslechne vychovatelku a řídí se jejími pokyny. Při opakovaném porušování školního řádu a řádu školní družiny, může být dítě z rozhodnutí vedoucí vychovatelky a ředitele školy ze ŠD vyloučeno!

Nevolnost, drobné poranění či úraz ihned hlásí paní vychovatelce a ta zajistí, aby si dítě osobně vyzvedli rodiče, poskytne první pomoc, informuje rodiče.

Všechny děti by měly mít ve školní družině převlečení dle počasí a ročního období. Vše podepsané v látkových taškách. Rodiče zajistí, aby byl žák na pobyt ve ŠD vybaven vhodným i náhradním oblečením pro venkovní aktivity, případně i náhradní obuvi, které odpovídají počasí. Současně zajistí dětem dostatečnou odpolední svačinu při pozdějších odchodech ze ŠD.

AKCE ŠD:

Výlety do okolí ŽB, sportovní a přírodovědné soutěže, vánoční a Mikulášskou
besídku, masopustní odpoledne, sportovní hry, netradiční zimní a letní olympiádu, pohádkový les, keramiku a tematické akce ve SVČ Mozaika, Oslavu Dne dětí, turnaj v dámě a piškvorkách a jiné …

Snažíme se všem dětem vytvářet takové podmínky, aby se do družinky těšily, aby zažily každý den něco nového a hezkého.

Také rády oceníme Vaši pomoc při získávání drobného materiálu pro práci s dětmi. (tvrdý karton, použitý kancelářský papír z jedné strany, vlnu, korálky, aj…) Děkujeme!

Informace Vám rády sdělí:

Dana Maršinská, vedoucí vychovatelka
Štěpánka Winterová, vychovatelka

Telefonní číslo: 778523246

Internetové stránky naší školy: www.zs-skolni.cz


prohlášení o cookies, prohlášení o přístupnosti, mapa webu
Copyright © 2021 ZŠ Školní Železný Brod